باشگاه خبرنگاران/ رئیس جمهور آمریکا اکنون برای بسیاری از مردم و سیاستمداران دنیا به نماد دروغ و توهم تبدیل شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی