آخرین خبر/ رئیس پارلمان نیوزیلند هنگام نظارت بر بحث و گفت‌وگو در مجلس نمایندگان از کودک نوزاد یکی از نمایندگان مراقبت کرد/ترِور مالارد در توییتی، تصویری از خود را منتشر کرده که در صندلی رئیس پارلمان در حال نگهداری کردن از نوزاد پسر تاماتی کوفی، نماینده مجلس است،روز چهارشنبه، آقای کوفی برای اولین بار پس از بازگشت از مرخصی نگهداری فرزند، همراه کودک خود در بحث‌های پارلمان شرکت کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی