آخرین خبر/ پرسه زدن دختر نوجوان بر روی سن در میانۀ سخنرانی پاپ/پاپ در پایان سخنرانی با والدین این دختر صحبت کرد و مشخص شد که او از بیماری ناشناخته‌ای رنج می‌برد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی