آخرین خبر/ این مدل دست دادن نوعی قدرت نمایی میان انگلیس و فرانسه بر سر برگزیت و اتحادیه اروپا نیز محسوب می‌شود!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی