آخرین خبر/ اعتراض کنشگران «کله گنده» آکسفام همزمان با آغاز نشست گروه ۷ در فرانسه؛ همزمان با آغاز نشست گروه ۷ در شهر بیاریتز فرانسه، جمعی از کنشگران آکسفام با پوشیدن لباس آتش‌نشانی و ماسک بزرگ رهبران هفت کشور صنعتی خواستار مبارزه فوری قدرت‌های جهانی یا «کله‌گنده‌ها» با فقر و بی‌عدالتی شدند. آکسفام یک سازمان مردم‌نهاد است که برای مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان پیکار می‌کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی