جام جم/سه کودک برای نجات جان جوان فلسطینی که توسط نیروهای صهیونیست گلوله خورده بود بدن خود را سپر کردند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی