اعتماد/ اصطلاح کلپتوکراسی یا دُزدسالاری به رهبران دولتی فاسدی اطلاق می‌شود که به خاطر منافع سیاسی و شخصی خود بودجه عمومی را اختلاس می‌کنند.

اصطلاح کلپتوکراسی یا دُزدسالاری به رهبران دولتی فاسدی اطلاق می‌شود که به خاطر منافع سیاسی و شخصی خود بودجه عمومی را اختلاس می‌کنند.

کلپتوکراسی اغلب در دولت‌های خودکامه اتفاق می‌افتد که در آن عمدتاً نظارت بیرونی وجود ندارد و بنابراین رهبر آن کشور فرمان استفاده از بودجه عمومی را صادر می‌کند.

کلپتوکراسی‌ها با گروه‌های نظامی، الیگارشی‌ها، دیکتاتوری‌ها و انواع دیگر رژیم‌های استبدادی یا خویشاوندسالار که در آنها نظارت بیرونی وجود ندارد یا غیرممکن است رابطه نزدیکی دارد.

رهبران کلپتوکراسی با منابع کشور مانند موارد شخصی رفتار می‌کنند و آنها را صرف تجملات و تفریحات می‌کنند و بسیاری از آنها بودجه کشور را به حساب‌های مخفی در کشورهای خارجی انتقال می‌دهند.

در آفریقا رهبران کلپتوکرات بسیاری هستند که اقتصاد کشورهای خود را به ویرانی سوق داده‌اند. بسیاری از رهبران کلپتوکرات آفریقا از طریق کودتای نظامی به قدرت رسیده‌اند.

موبوتو سسه سوکو، رئیس‌جمهور زئیر (نام پیشین جمهوری دموکراتیک کنگو)، از فاسدترین رهبران قرن بیستم بود. اقتصاد زئیر تحت رهبری موبوتو تورم‌های شدید بی‌سابقه‌ای را از سر گذراند.

کلپتوکراسی‌ها در صحنه بین‌المللی از شهرت بدی برخوردار هستند، از این رو با فقدان سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو می‌شوند و بنابراین تجارت خارجی و بازار داخلی را تضعیف می‌کنند.

رهبران کلپتوکرات از بودجه به‌دست‌آمده از مالیات سوءاستفاده می‌کنند و درگیر پولشویی می‌شوند و این بر کیفیت زندگی شهروندان در کل آن کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی