ایران/ تصویر خاص و جالب از نشست جی7 در بیاریتز فرانسه را مشاهده کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی