مشرق/ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در طرحی ۱۴ ماده‌ای پیشنهاد ایجاد یک سامانه مردمی برای گزارشگری فساد را به هیئت دولت ارائه کرده است. کلیپی تبلیغاتی از قانون سوت زنی در روسیه را می بینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی