باشگاه خبرنگاران/ شمار زیادی از عاشقان حسینی در لندن، دیروز (عاشورا) به برگزاری مراسم با شکوه عزاداری پرداختند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی