مشرق/ کانال تلگرامی لبنان ایران با انتشار کلیپی درباره ترس آمریکایی ها از چین نوشت:این فیلم بزرگترین کشورهای صادر کننده جهان را در طول تاریخ چند سال گذشته نسان می دهد.رشد سریع چین که از امریکا جلو زده است نشان می دهد چرا آمریکا چین را خطری برای خود محسوب می کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی