آخرین خبر/ در میان همه برکناری های دوران ریاست جمهوری ترامپ، چند نفری هنوز مورد اعتماد ترامپ هستند و در کاخ سفید ماندگار شده اند.
این ویدئو آمار و اطلاعات جالبی را از این نفرات نشان می دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی