آخرین خبر/ ویدئویی منتشر شده است تحت عنوان: فیلمی از عزاداری شیعیان بحرینی اسیر در زندان‌ رژیم آل‌خلیفه .


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی