دویچه وله/ محاصره بخش تحت کنترل هند در کشمیر به شدت روی وضعیت درمانی و پزشکی تاثیر گذاشته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی