باشگاه خبرنگاران/ زرادخانه نظامی کالینوکا در اوکراین به طرز مهیبی منفجر شد.

انفجار مهیبی در زرادخانه نظامی کالینوکا در اوکراین رخ داد. علت این انفجار تا به این لحظه به طور دقیق مشخص نشده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی