فارس/ کودکان صهیونیست آموزش کشتار می‌بینند. از آرزوهای خود می‌گویند: کشتن عرب‌ها، حس شور و شعف از قتل‌عام انسان‌ها. یکی دوست دارد بزرگ که شد خلبان جنگنده شده و بمب سر انسان‌ها بریزد، دیگری قتال روی زمین را ترجیح می‌دهد. یکی کشتار در غزه را اولویت می‌داند، دیگری خون‌ریزی در لبنان را.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید