مهر/ یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن ازحمله جدید موشکی به عربستان خبر دادند.

به گزارش المنار، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن ازحمله جدید موشکی به عربستان خبر دادند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با موشک زلزال۱ مواضع نظامیان سعودی در علب در عسیر را هدف قرار دادند که تلفات و خساراتی به دشمن وارد شد.

این در حالی است که روز گذشته نیز در کمین موفق یمنی ها در عسیر شماری از نظامیان سعودی کشته شده بودند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن طی دو روز گذشته ۷ موشک زلزال۱ به مواضع ارتش عربستان در این جبهه شلیک کرده اند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید