آخرین خبر/ پس لرزه های انفجار ارامکو دامن عربستان را گرفت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید