صدا و سیما/ سیر صعودی بدهی عمومی ایتالیا همچنان با سرعت ادامه دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید