مهر/ ناوگان توپخانه تحت ارتش گروه ۷۴ ارتش آزادی‌بخش خلق چین، به تازگی یک تمرین آتش با انواع توپخانه‌های خود در صحرای گوبی در شمال غربی چین واقع درمنطقه برشت لند انجام داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید