آخرین خبر/ معاون دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد: آمریکا سازمان ملل را به بن بست رسانده است و همواره بدنبال سوء استفاده از شورای امنیت است

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید