خبرگزاری دانشجو/ / تظاهرات در میدان التحریر بازهم اتفاق افتاد. معترضان با شعار "ارحل ، ارحل" خواستار رفتن سیسی شدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید