مشرق/ کاربران سعودی از بروز آتش سوزی جدید در مخازن نفت تاسیسات آرامکو خبر می دهند که در پی آن ستونی از دود به هوا برخاسته است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید