آخرین خبر/ پلیس آلمان در پی کشف این بمب 9 هزار نفر از ساکنان منطقه ای در شهر نورنبرگ را به مکان دیگری منتقل کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید