تسنیم/ در پی ورود معترضان به خیابان شانزه لیزه پاریس پس از هفت ماه ممنوعیت و درگیری پلیس ضد شورش؛ این خیابان که کانون اعتراضات مردمی علیه نظام سرمایه داری در فرانسه شناخته می شود بار دیگر بسته شد.

تا ظهر امروز بیش از ۱۰۰ معترض به سیاست های دولت فرانسه فقط در پاریس بازداشت شده اند. در مجموع در این ۱۱ ماه اعتراض ۱۱ تن کشته و بیش از ۱۴ هزار تن بازداشت یا زخمی شده اند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید