مشرق/ کانال تلگرامی مطالعات عربستان سعودی درباره آسیب تاسیسات نفتی سعودی ها نوشت:خبرنگار CNNبه همراه فهد عبدالکریم مسئول یکی از واحد های نفتی عربستان به سراغ بخش های آسیب دیده تاسیسات نفتی عربستان رفته است.

حجم ترکش ها و حملات ویرانگر که خسارت های عظیمی به بار آورده، بسیار بیشتر از حد تصور است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی