آخرین خبر/ ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است با توضیحات زیر:

"""این ویدئو‌که در فضای مجازی منتشر شده، با عنوان تست گاتلینگ های سنگین علیه پهپادهای متخاصم که با رادار هم خط شده اند، منتشر شده است. هر چند گفته می شود که این ویدئو مربوط به حمیمیم است، اما نه ربطی به حمیمیم دارد و نه حتی به نظر ۱۰۰ درصد واقعی. البته منشأ ویدیو را روسیه می دانند‌!!! """

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید