باشگاه خبرنگاران/ طرفداران محیط زیست در پاریس، خیابان‌های این شهر را در اعتراض به تغییرات آب و هوایی مسدود کردند.

پلیس فرانسه برای پایان دادن به این اعتراض به خشونت متوسل شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید