فارس/ تهدیدهای آشکار عناصر نقابدار به بستن تمام خیابان‌ها، جاده‌های ورودی و خروجی نجف اشرف و اقدام شبانه آنها در بستن درهای ادارات دولتی با استفاده از دستگاه جوش از وجود یک طرح سازمان یافته برای ناآرام کردن عراق به ویژه شهرهای مقدس حکایت می‌کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید