شبکه خبر/ گزارش کامران نجف زاده درباره استیضاح ترامپ را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید