آخرین خبر/ روز جمعه در در مکزیکوسیتی تظاهراتی آغاز شد که صدها زن در اعتراض به قتل عام وحشیانه و کشتار یک زن جوان به خیابان ها امدند. تظاهراتی که گفته میشود در اعتراص به افزایش کشته شدن زنان در این کشور است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید