آخرین خبر/ کتک زدن شدید تخطی کنندگان از قانون تعطیلی عمومی در هند توسط پلیس این کشور را میبینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید