آخرین خبر/ آتش بس سه روزه طالبان به مناسبت عید فطر مردم و سیاسیون را امیدوار کرد.