آخرین خبر/ رژیم صهیونیستی و ترامپ به دنبال چه اهدافی برای آینده فلسطین هستند.؟