خبرگزاری دانشجو/ قیافه جالب اطرافیان ترامپ هنگام سخنرانی های شاذ وی را ببینید.

ویدئویی ترکیبی از لحظه واکنش چهره اطرافیان ترامپ هنگامی که او سخنرانی می کند و حرف های شاذ، عجیب و غریب و خلاف واقع می گوید.