صدا و سیما/ رئیس یک بنگاه خیریه انگلیسی در خصوص کمک به مردم در بحران کرونا گفت: چرا قیمت تجهیزات محافظتی، پنج برابر شده است؟

دریک در گفتگو با بی بی سی: ما با سه عامل همزمانِ کمبود، احتکار و سطح پایین محموله های سفارشی مواجهیم. به عنوان مثال، آن ماسکی که گزینه اولِ بسیاری از کارکنان بخش درمانی در خط مقدم مقابله با کروناست، ماسک «اِن-95» است.

قیمت این ماسک در ماه ژانویه فقط یک پوندِ (انگلیس) بود اما در حال حاضر، قیمت آن به پنج پوند رسیده است. علاوه بر این، یک جعبه صدتایی حاوی دستکش های محافظتی بهداشتی، در آن زمان هشت پوند بود، اما اکنون همین جعبه صدتایی به صورت خرده فروشی، 14 پوند است.

از اینرو، این واقعاً یک چالش بزرگ است. مشکلِ بعدی این است که به محض این که شما این تجهیزات را به رغم قیمت های گزافشان خریداری می کنید، نیاز دارید به سرعت آن ها را به سرتاسر جهان ارسال کنید. برای مثال، کرایهِ چارتر کردن یک هواپیمای باری قبلاً 300 هزار پوند بود اما اکنون تا یک میلیون و دویست هزار پوند است.