آخرین خبر/ زیر گرفتن معترضان در هیوستون آمریکا توسط پلیس سوارکار را مشاهده کنید.