تسنیم/ رئیس جمهوری روسیه در حکمی، مبانی اصلی سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای که در آن "ماهیت صرفاً دفاعی" این سیاست، خطرات بالقوه و شرایط استفاده این کشور از تسلیحات هسته‌ای تعیین شده، را امضاء کرد.

به گزارش خبرگزاری «تاس»، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه اصول اساسی سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای را مورد تأیید قرار داد. حکم مربوطه روز سه شنبه در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر گردید.

این سند شامل چهار بخش؛ از جمله مربوط به ماهیت بازدارندگی هسته‌ای، شرایط انتقال روسیه به سمت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، وظایف ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی برای تحقق سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای می‌شود.

در این سند یادآوری شده است: «سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای صرفاً "ماهیت دفاعی" داشته و با هدف حفظ توان بالقوه نیروهای هسته‌ای در سطح قابل اطمینان از لحاظ بازدارندگی هسته‌ای ، و تضمین کننده حافظت از حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه و بازداشتن دشمنان احتمالی از تجاوز علیه فدراسیون روسیه و (یا) متحدان این کشور است.»

خطرات اصلی نظامی برای روسیه نیز معرفی شده است: «بوجود آوردن دشمن احتمالی در سرزمین‌های مجاور فدراسیون روسیه و متحدان آن و در مناطق دریایی مجاور، که شامل انتقال تسلیحات هسته‌ای به این مناطق هم می‌شود؛ استقرار سامانه‌های دفاع موشکی، موشک‌های دارای برد متوسط و کوتاه‌تر، سلاح‌های هسته‌ای دارای دقت بسیار بالا و تسلیحات مافوق صوت، پهپادهای تهاجمی و تسلیحات هدایت کننده انرژی؛ مستقر کردن سامانه‌های دفاع موشکی و سایر انواع سلاح‌های کشتار جمعی در فضای خارج از زمین که می‌توانند برای حمله علیه فدراسیون روسیه یا متحدین آن استفاده شوند؛ گسترش کنترل نشده تسلیحات هسته‌ای و تجهیزات مربوط به حمل و نقل آنها و همچنین استقرار تسلیحات هسته‌ای و تجهیزات حمل و نقل آنها در خاک کشورهای غیرهسته‌ای.»

سیاست دولتی فدراسیون روسیه در زمینه بازدارندگی هسته‌ای، جلوگیری از تشدید اقدامات نظامی و توقف آنها در شرایط قابل قبول برای این کشور و متحدانش را تضمین می‌کند.

بر اساس این سند، تسلیحات هسته‌ای فقط به عنوان ابزاری برای بازدارندگی در نظر گرفته می شوند و استفاده از آنها تنها در شرایط بسیار ضروری قابل قبول خواهد بود. بازدارندگی هسته‌ای فدراسیون روسیه به گونه‌ای طراحی شده است که دشمنان احتمالی، درک توان بالقوه تلافی جویانه هر نوع تجاوز علیه فدراسیون روسیه و متحدانش را به خوبی درک کند.

در این سند تاکید شده است: «فدراسیون روسیه این حق را برای خود قائل می داند که در پاسخ به استفاده از تسلیحات هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی علیه این و (یا) متحدانش، و همچنین در صورت تجاوز نظامی به خاک فدراسیون روسیه با استفاده از سلاح‌های مترادف که استقلال و تمامیت ارضی این کشور در معرض تهدید قرار بگیرد، از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند.»

ضمن اینکه، اصول اساسی سیاست بازدارندگی هسته‌ای فدراسیون روسیه در رابطه با "عوامل خارجی و داخلی مؤثر در تأمین دفاع قابل اطمینان از کشور" مشخص می شود.

رهبری اصلی این سیاست توسط شخص رئیس جمهوری فدراسیون روسیه انجام می شود، شورای امنیت فدراسیون روسیه جهت گیری اصلی سیاست‌های نظامی در این زمینه را تعیین کرده و وزارت دفاع فدراسیون روسیه وظیفه انجام فعالیت‌های لازم در راستای تحقق بازدارندگی هسته‌ای را برعهده دارد.