آخرین خبر/ هشتمین شب اعتراضات و جنبش علیه تبعیض در اکثر شهرهای ایالات متحده آمریکا ادامه دارد.