میزان/ در دل یکی از ثروتمندترین شهر‌های جهان (لس آنجلس) که در مرکز این شهر حدود ۵ هزار کارتن‌خواب در مساحتی کمتر از یک مایل زندگی می‌کنند، روح آدم را می‌آزارد.