باشگاه خبرنگاران/ مردم لندن همگام با مخالفان نژادپرستی در دیگر شهر‌های جهان و در حمایت از «جورج فلوید» که هفته گذشته زیر زانوی پلیس آمریکا به قتل رسید، به تظاهرات پرداختند.

پلیس انگلیس نیز برای پراکنده کردن معترضان، با آن‌ها درگیر شد.