انتخاب/ سازمان ارتباطات روسیه اعلام کرد که رفع فیلتر تلگرام در پی توافقی با بازپرسان فدرال صورت گرفته است.

سایت مدوزا از قول سازمان ارتباطات روسیه اعلام کرد که رفع فیلتر تلگرام در پی توافقی با بازپرسان فدرال صورت گرفته است.
در بیانیه این سازمان آمده است: ما از آمادگی پاول دورف برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، تمجید می کنیم.
در روز چهارم ژوئن، پاول دورف از مقامات روس خواست که تلگرام را رفع فیلتر کرده و اجازه دهنده که ۳۰ میلیون کاربر این پیام رسان در روسیه، به راحتی از آن استفاده کنند.