میزان/ رییس جمهور روسیه بار دیگر به انتقاد از سیاست‌های کشورهای غربی مبنی بر یک جانبه گرایی پرداخت.

ولادیمیر پوتین در برنامه‌ای بار دیگر ضمن انتقاد از سیاست‌های کشورهای غربی به رهبری آمریکا مبنی بر یک جانبه گرایی گفت: انتهای راه خودخواهی و تمایل به تسلط در روابط بین المللی بن بست است. دیر یا زود مردم جهان متوجه این واقعیت می‌شوند.

رییس جمهور روسیه در ادامه افزود: هر آنچه به تضمین تسلط به هر قیمتی استوار شده باشد رویکردی خودخواهانه در عرصه بین المللی محسوب می‌شود و حاصل آن چیزی جز رسیدن به بن بست در روابط نیست.

بیشتر بخوانید:
یادداشت سخنگوی وزارت خارجه روسیه؛ «رویکرد فشار حداکثری علیه ایران بی اعتبار شده است»
وی گفت: جهان باید به این واقعیت برسد که هیچ چیزی مهمتر از اتحاد برای تسلط بر مشکلات مشترک نیست و یکجانبه گرایی اجازه عملکرد موثر در سطح بین‌المللی را به هیچ کشوری نمی‌دهد.

گفتنی است چندی پیش، وزیران امور خارجه ایران و روسیه با انتشار بیانیه‌ای به تاکید بر مخالفت با یکجانبه گرایی که شیوه معمول آمریکا و برخی از متحدان غربی این کشور در عرصه بین المللی شده است، پرداختند.