خبرگزاری دانشجو/ نخستین مصاحبه رزمندگان آزادشده نیروهای بسیج مردمی عراق بعد از آزاد شدن از دست نیروهای امنیتی عراق و نیروهای آمریکایی را مشاهده کنید.