ایرنا/ خست وزیر لبنان گفت: برخی افراد خواهان فروپاشی اقتصادی و مالی کشور هستند و برای جلوگیری از هرگونه کمک به لبنان تلاش می کنند.

به گزارش پایگاه خبری المنار، حسان دیاب روز سه شنبه در آغاز نشست شورای وزیران افزود: این افراد برای توقف برنامه افتتاح فرودگاه که قرار است فردا انجام شود، تلاش و نیز خبرهای کذبی را ترویج می کنند مبنی بر اینکه دولت مبلغ معینی را برای ورود دلار همراه مسافر به لبنان تعیین کرده است.

وی گفت: مسافران مجازند هر اندازه که می خواهند دلار وارد کشور کنند و نه تنها هیچکس مانع آنان نخواهد شد، بلکه ما از لبنانی های مقیم خارج که به کشور سفر می کنند نیز می خواهیم برای کمک به خانواده و جامعه شان، با خود دلار بیاورند و به شایعات گوش ندهند.