صدا و سیما/ تصویری از زیر گرفتن دو زن با خودرو در تجمع ضد نژادپرستی در شهر سیاتل آمریکا را می‌بینید.