مشرق/ نشریه هیل: معترضان کامیون موسوم به ساعت مرگ ترامپ را به واشنگتن بردند.این کامیون آمار دیجیتالی قربانیان کرونا و اسامی آنها را در سه ضلع خود به نمایش گذاشته است و از طریق بلندگو اعلام می کند.