اکو ایران/ بیمارستان‌ها در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و با توجه به افزایش تعداد مبتلایان، هزینه های درمان به شدت بالا رفته و پرسنل بخش های درمان دچار فرسودگی شده اند. وضعیت مالی بیمارستان ها بسیار بد است و طبق برخی تخمین ها، بیمارستان های آمریکا به دلیل تعطیل شدن فعالیت های معمول خود، تا پایان سال جاری میلادی 323 میلیارد دلار زیان خواهند کرد. ریچارد پولاک، رئیس انجمن بیمارستان های آمریکا در این زمینه توضیحاتی می دهد.