آخرین خبر/ ترامپ بدون توجه به کرونا برای میتینگ انتخاباتی به نیوهمشایر می رود.