باشگاه خبرنگاران/ «ایوان سافرانوف» مشاور ارشد رئیس سازمان فضایی روسیه به جرم خیانت به این کشور بازداشت شد.

سازمان امنیت فدرال روسیه از دستگیری «ایوان سافرانوف» مشاور ارشد رئیس سازمان فضایی این کشور به جرم جاسوسی، خبر داد.